SolvisVital – De nieuwe verwarming

Wij wilden de warmteopwekking verbeteren en we zijn op het water uitgekomen.

Solvis Vital

Er bestaan veel verschillende energiebronnen

Hoe genereren wij daaruit toekomstzekere en kostprijsgunstige warmte? Bij de oplossing van dit probleem hebben wij ons door een zeer eenvoudige gedachte laten leiden: onze ruimtes worden niet met stookolie of met gas verwarmd, maar met warm water.

Dus is de warmwaterboiler het eigenlijke hart van een centrale verwarmingsinstallatie. Heeft men dan nog een aparte warmwateropslagtank nodig? Kan men dit water in de tank niet beter op een directe wijze opwarmen?

Kan men de fysische eigenschappenvan warm en koud water niet zeer doelgericht gebruiken? En kan men een ombouwbaar verwarmingssysteem voor stookolie, gas, aardwarmte, hout en zonne-energie, ontwikkelen?

Kan men verschillende warmtebronnen doeltreffend en efficiënt “managen”? Ja, men kan dit! Op de volgende bladzijden leert U meer over het “wonderwerk” van de verwarmingstechnologie.

Download de SolvisVital brochure